Ga terug naar het overzicht

Samenwerkingsverband Arbeidsmarkt & Onderwijs Laarbeek

Het samenwerkingsverband - met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, en overheid - gaat aan de slag om talent te ontwikkelen en te behouden! Doelstellingen: * Ontmoetingen tussen bedrijfsleven en onderwijs stimuleren * Regionale samenwerking opzoeken; aansluiten bij lopende initiatieven * Laarbeek op de kaart zetten als aantrekkelijke plaats om te werken en leren Concrete projecten, die het samenwerkingsverband organiseert: * Open Bedrijvendag Laarbeek: https://openbedrijvendaglaarbeek.nl/ * Jaarlijkse activiteitenkalender voor onderwijs en bedrijfsleven Concrete projecten waar het samenwerkingsverband aan bijdraagt en/ of deelneemt: * Laarbeekse Roefeldag * Activiteiten van Stichting Hightech Helmond-de Peel, waaronder de jaarlijkse Hotspot Hightech Helmond-de Peel * Activiteiten van Brainport Development * Commanderij College stage- & talentcenter (online platform) In 2019 is een een bestaande werkgroep werkgelegenheid actief onder regie van Stichting Parkmanagement Laarbeek verder gegaan als "Stuurgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Laarbeek". Gemiddeld 2 keer per jaar komt het brede samenwerkingsverband bij elkaar voor kennisdeling en om concreet met projecten aan de slag te gaan. In het samenwerkingsverband zijn o.a. vertegenwoordigd: ondernemers, basisscholen, Commanderij College, gemeente Laarbeek, Senzer, Vier, ROC, Brainport Development en de Roefelcomit├ęs. De groep staat altijd open voor uitbreiding van samenwerking.

Contact opnemen

Uw contactpersoon: Birgit Goumans
Werkgebied: regio Laarbeek