Ga terug naar het overzicht

Samenwerkingsverband Arbeidsmarkt & Onderwijs Laarbeek

Het samenwerkingsverband – met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, en overheid – gaat aan de slag om talent te ontwikkelen en te behouden!

Doelstellingen:
* Ontmoetingen tussen bedrijfsleven en onderwijs stimuleren
* Regionale samenwerking opzoeken; aansluiten bij lopende initiatieven
* Laarbeek op de kaart zetten als aantrekkelijke plaats om te werken en leren

Concrete projecten, die het samenwerkingsverband organiseert:
* Open Bedrijvendag Laarbeek: https://openbedrijvendaglaarbeek.nl/
* Jaarlijkse activiteitenkalender voor onderwijs en bedrijfsleven

Concrete projecten waar het samenwerkingsverband aan bijdraagt en/ of deelneemt:
* Laarbeekse Roefeldag
* Activiteiten van Stichting Hightech Helmond-de Peel, waaronder de jaarlijkse Hotspot Hightech Helmond-de Peel
* Activiteiten van Brainport Development
* Commanderij College stage- & talentcenter (online platform)

In 2019 is een een bestaande werkgroep werkgelegenheid actief onder regie van Stichting Parkmanagement Laarbeek verder gegaan als “Stuurgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Laarbeek”. Gemiddeld 2 keer per jaar komt het brede samenwerkingsverband bij elkaar voor kennisdeling en om concreet met projecten aan de slag te gaan. In het samenwerkingsverband zijn o.a. vertegenwoordigd: ondernemers, basisscholen, Commanderij College, gemeente Laarbeek, Senzer, Vier, ROC, Brainport Development en de Roefelcomit├ęs. De groep staat altijd open voor uitbreiding van samenwerking.

Contact opnemen

Uw contactpersoon: Birgit Goumans
Werkgebied: regio Laarbeek