PRIVACYVERKLARING

Onze missie is om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen en een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden aan mensen bij het vinden van werk. Bij het aanmaken van een profiel in BOOST vul je jouw persoonlijke gegevens in. Met die gegevens en informatie over wie je bent, wat je wilt en jouw opleiding en/of ervaring presenteer je jezelf aan de medewerkers van de gemeente en werkgevers die ook een account hebben.

Bij BOOST vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dat betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywet- en regelgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen. In deze privacy verklaring wordt precies uitgelegd hoe BOOST omgaat met de persoonsgegevens van werkzoekenden en websitebezoekers.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

De backoffice van BOOST is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van werkzoekenden?

Wij verwerken de persoonsgegevens uit de onboarding en je CV.

Inschrijven

Op het moment dat jij je inschrijft bij BOOST ontvangen wij de volgende gegevens van jou:

 1. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 2. Geboortedatum
 3. Geslacht
 4. Telefoonnummer
 5. Emailadres

Profiel aanmaken

Op het moment dat jij je aanmeldt en een profiel aanmaakt kunnen de volgende gegevens vastgelegd worden. Jij bepaalt zelf welke gegevens jij wilt vastleggen.

 1. Functies waarin jij geïnteresseerd bent
 2. Talenten en vaardigheden
 3. Gegevens in je CV zoals werkervaring en opleiding
 4. Korte omschrijving van jezelf
 5. Je motivatie
 6. Beschikbaarheid
 7. Inzetbaarheid
 8. Link naar je LinkedIn profiel of website
 9. Foto en video
 10. Certificaten
 11. Rijbewijzen

Sommige gegevens zijn noodzakelijk om een profiel aan te maken, jij beslist zelf welke van deze gegevens je wilt delen met anderen.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om mensen te ondersteunen bij het vinden van werk. Dit doen we om:

 1. Je video en/of profiel te kunnen plaatsen op de website
 2. Je relevante vacatures te kunnen doorsturen
 3. Contact met je op te kunnen nemen als een werkgever interesse in je profiel heeft
 4. Je via de e-mail informatie te sturen, zoals nieuwsberichten en berichten over events
 5. Je in contact te brengen met potentiële werkgevers.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

BOOST mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verwerken omdat:

 1. Het noodzakelijk is om onze taak, jou naar werk bemiddelen, te kunnen uitvoeren.
 2. Wij je daarvoor – in sommige gevallen – nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

Ten aanzien van verleende toestemming geldt, dat je deze te allen tijde in kunt trekken. Vanaf het moment dat jij jouw toestemming hebt ingetrokken zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken en niet meer delen met derde partijen. Jouw gegevens, die voor het intrekken van jouw toestemming zijn verwerkt, blijven in het systeem geregistreerd en worden verwijderd wanneer de bewaartermijn is verstreken. Je kunt een verzoek tot intrekking van jouw toestemming sturen naar servicedesk@matchcare.nl.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan het uitvoeren van het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk met een maximale bewaartermijn van 5 jaar.

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?

BOOST deelt jouw persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van de geldende privacywetgeving. De andere partijen zijn werkgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), maar ook met partijen zoals gemeenten of UWV (als de accountmanager gaat helpen bij het bemiddelingsproces).

Ten behoeve van beheer doeleinden van het BOOST systeem, het leveren van ondersteuning en het (preventief) onderzoeken en oplossen van eventuele problemen te onderzoeken kunnen daartoe geautoriseerde medewerkers van de leveranciers inzage krijgen in jouw gegevens. Dit gebeurt onder strikte geheimhouding, die is geregeld in een door de gemeente Helmond met de leverancier afgesloten verwerkersovereenkomst.

Account

Met betrekking tot je account zijn een aantal (gedrags)regels van toepassing:

 1. Je houdt je wachtwoord geheim.
 2. Je deelt je account niet met anderen, wel kun je anderen ondersteuning vragen bij het maken van een profiel in jouw aanwezigheid.
 3. De gegevens die je invult op je profiel zijn juist en relevant.
 4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanvullende gegevens die je bij het aanmaken van jouw profiel hebt verstrekt.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat voor kinderen, jonger dan 16 jaar, óók de toestemming van de ouders/wettelijk verzorgers nodig is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar servicedesk@matchcare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moeten wij jouw identiteit vaststellen. Dit, ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na een maand, op jouw verzoek.

Ook als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door BOOST kun je contact opnemen servicedesk@matchcare.nl. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Wie mag jouw gegevens inzien?

Om jouw privacy te beschermen mag alleen jijzelf jouw gegevens inzien. Ook een curator of mentor, een vertegenwoordiger of belangenbehartiger, die hiervoor door jou schriftelijk is gemachtigd, mag jouw gegevens inzien. Het moet dan wel duidelijk zijn dat deze in het belang van jou handelt. Jouw partner of andere familieleden mogen jouw gegevens niet inzien, behalve als jij daar toestemming voor geeft. Je doet dit door hen schriftelijk te machtigen.

Cookies

Wij gebruiken alleen cookies (kleine tekstbestanden, die op jouw apparaat worden opgeslagen) om onze websites en functionaliteiten te verbeteren. We gebruiken ze niet voor reclame doeleinden. Nadat een gebruiker de privacy voorwaarden heeft geaccepteerd gebruiken wij de genoemde cookies.

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen. Als de privacyverklaring wijzigt, informeren wij jou hierover, zodat je indien gewenst jouw profiel kunt wijzigen of onzichtbaar kunt maken voor werkgevers.

Wil je je gegevens wijzigen of verwijderen of heb je vragen?

Je kunt je gegevens eenvoudig zelf aanpassen door in te loggen in je persoonlijke omgeving op BOOST. Als je je account wilt verwijderen of als je vragen hebt kun je contact opnemen met de backoffice van BOOST: info@mijnboost.nl.

Wij wensen je veel succes met het gebruik van BOOST!

Laatst bijgewerkt 23 juni 2021