Via een bijbaan jong talent aan jouw organisatie binden.

Door jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken, bijvoorbeeld in een bijbaan, kun je jong talent aan je organisatie verbinden. Studenten Kubra en Chimène deelden hun ervaring en toegevoegde waarde van een bijbaan in de Talentenpool binnen organisatie Gemeente Helmond. Ook leidinggevende Hans vertelt wat dit voor de organisatie oplevert.

Studenten Kubra (26 jaar) en Chimène (22), beiden woonachtig in Helmond, hebben bewust gekozen voor een bijbaan die hen meer bracht dan alleen een zakcentje.
Als student rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Tilburg vindt Kubra het belangrijk dat ze zich ontwikkelt als toekomst professional. Ze is via de Talentenpool nu werkzaam als junior jurist binnen Gemeente Helmond. Het heeft haar veel gebracht: werknemersvaardigheden, expertise in haar vakgebied én een netwerk.
Chimène is student Fiscaal Recht aan de Universiteit Tilburg. Ze is nu enige tijd werkzaam bij de Talentenpool omdat ze meer uitdaging zocht in een nieuwe bijbaan en wilde relevante werkervaring opdoen.

De Talentenpool

Binnen de Talentenpool kunnen jongeren als bijbaan aan de slag bij Gemeente Helmond. Dit kan bij de afdelingen klantcontact, burgerzaken en communicatie. In de Talentenpool zijn vooral HBO en WO studenten van juridische, bestuurlijke, culturele en communicatieve opleidingen aan het werk. Jongeren maken op deze manier kennis met de Gemeente Helmond als werkgever en krijgen hierdoor meer feeling met de thema’s die spelen binnen de organisatie en de stad. Ze kunnen op deze manier makkelijker doorstromen naar een andere afdeling en de jongere blijft verbonden aan de organisatie.

De toegevoegde waarde van de leidinggevende voor een medewerker

Hans is leidinggevende van een team van ongeveer 60 mensen. Daaronder valt de Talentenpool. Hans gelooft in deze werkwijze omdat op verschillende manieren van en met elkaar geleerd wordt. Jongeren brengen een positieve dynamiek in de organisatie. Verschillende generaties op de werkvloer leren van elkaar. Jongeren hebben vernieuwende ideeën en kunnen de expertise van hun opleiding inzetten in hun werkzaamheden. Zo geeft Chimène aan dat ze klanten aan de telefoon beter te woord kan staan en een toelichting kan geven over de wet- en regelgeving. Zo past ze meteen de opgedane kennis uit haar studie toe. Zelf geeft Hans aan dat hij van jongeren heeft geleerd om minder te werken in vaste patronen. Bijvoorbeeld door flexibeler om te gaan met werktijden van de medewerkers in zijn team.

Hans vind het persoonlijk belangrijk dat jong talent een kans krijgt om kennis te maken met de mooie overheidssector. Hij geeft ook aandacht aan iedere medewerker in zijn team. Hans doet dat door regelmatig is gesprek te gaan met de medewerkers uit zijn team en stelt hiervoor coachende vragen. Deze vragen hebben Kubra en Chimène geholpen om duidelijk te krijgen wat ze belangrijk vinden en graag willen bereiken in hun loopbaan. Voorbeeldvragen: Wat draagt deze stap bij aan wat je wil bereiken? Wat maakt jou blij? Waar ben je graag mee bezig? Waar sta je over 5 jaar?
Ook als een medewerker na een paar jaar de organisatie verlaat, heeft deze medewerker iets bijgedragen aan de organisatie.

Het verhaal van medewerkers Kubra en Chimène

Kubra solliciteerde via een motivatiebrief en cv omdat ze graag de stad wilde leren kennen en zocht naar een bijbaan in de juridische sector. Chimène zocht meer uitdaging in een nieuwe bijbaan en ze wilde naast haar studie waardevolle werkervaring opdoen die raakvlakken hebben met haar studie.

Vanaf de periode dat Kubra is gestart bij de Talentenpool heeft ze veel geleerd. Ze was steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen en heeft de kans gekregen om een opleiding te volgen. Ook de gesprekken met en een complimentje van haar leidinggevende Hans, hebben haar geholpen om met plezier haar werk te doen. Maar ook om zichzelf als professional te kunnen ontwikkelen.

Chimène heeft na de start in de Talentenpool, ook ervaring opgedaan op de financiële afdeling van Gemeente Helmond. Nu is ze weer werkzaam binnen de Talentenpool en zet ze haar sociale skills in bij het Klantcontactcentrum. Ze heeft daar ook geleerd om in teamverband te werken en haar inlevingsvermogen ontwikkelt. Voor haar komen haar kwaliteiten daar nu het beste tot haar recht.

Chimène en Kubra geven beiden ook aan dat ze door deze werkervaring ontdekken waar ze energie van krijgen en met welke werkzaamheden ze graag bezig zijn. Chimène is er achter gekomen dat ze graag iets voor anderen wil betekenen en altijd zoekt naar een oplossing. Ze heeft veel geleerd van ervaren collega’s. Kubra wil dat mensen met een goed gevoel naar huis gaan; ze wil een brug zijn voor anderen.

Chimène is trots dat ze zichzelf kan stimuleren om tot het uiterste te gaan en als ze er alles aan heeft gedaan, kijkt ze er tevreden op terug. Chimène ziet zichzelf over 5 jaar als een vrouw die aan de slag is gegaan als fiscaal juridisch adviseur voor zowel burgers als ondernemingen. Wellicht dat ze nog ooit een uitstap zal maken naar advocaat binnen het belastingrecht.
Kubra is trots op wat ze in de afgelopen jaren heeft bereikt. Ze is een voorbeeld voor andere jongeren in de talentenpool en ziet zichzelf over 5 jaar als jurist die nog meer in verbinding staat met de burger. Maar ook een bijdrage voor de ontwikkeling van een juridisch adviesloket in Helmond en is misschien als kinderrechter aan de slag.

Boodschap voor werkgevers/leidinggevenden

De boodschap die Hans, Chimène en Kubra meegeven aan jou:

  • Jongeren dragen bij aan je organisatie; ze geven een positieve dynamiek, hebben vernieuwende inzichten en kijken naar mogelijkheden.
  • Hiervoor is het belangrijk dat je als werkgever/leidinggevende je (toekomstige) medewerker een reële kans geeft om te groeien door regelmatig met ze in gesprek te gaan en coachende vragen te stellen.
  • Door laagdrempelige varianten zoals een bijbaan of een stage, kunnen (toekomstige) medewerkers zich binden aan je organisatie.

 Boodschap voor jongeren

De boodschap die Hans, Chimène en Kubra meegeven aan alle jongeren: Zoek een bijbaan en bij voorkeur een bijbaan die aansluit binnen je interesses zodat je relevante werkervaring op doet. Onbewust leer je ontzettend veel. Dit kun je vervolgens gebruiken bij de volgende stap in je loopbaan. Op deze manier maak je je eerste werkervaring via nog waardevoller.