Nieuwe ontwikkelpartner BOOST

In de arbeidsmarktregio Helmond – de Peel werken we samen aan talent voor ieder werk, en werk voor ieder talent, nu én in de toekomst. Een regio rijk aan zich ontwikkelend personeel, en ondernemers die zich hiervoor inzetten, is een regio rijk aan kansen. Daarom heeft wethouder Serge van de Brug (Economie, gemeente Helmond) namens alle partners BOOST officieel geopend op 15 december.

BOOST voor een leven lang ontwikkelen

Met een team van loopbaanadviseurs en talentverbinders, een fysieke locatie op de Brainport Human Campus en de website www.mijnboost.nl is BOOST een nieuwe partner in de arbeidsmarktregio. Inwoners kunnen er terecht voor loopbaanbegeleiding, het in beeld brengen van hun talenten, hulp bij het vormgeven van hun CV, opleidingsmogelijkheden en beschikbare subsidies. Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een HR-scan om te kijken naar het ontwikkelpotentieel en -perspectief van personeel.

Focus op de toekomst

BOOST is een initiatief van de arbeidsmarktregio die gevormd wordt door de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. In deze regio wordt al lange tijd nauw samengewerkt met werkgevers, werknemers, het onderwijs en de publieke dienstverlening. Met dit initiatief wordt de ambitie om de koploper leven lang ontwikkelen te worden weer een stap dichterbij gebracht.

Voorzitter van de arbeidsmarkregio en wethouder Economie, Serge van de Brug, is verheugd
over dit nieuwe initiatief:

Ik ben trots op de sterke samenwerking in deze regio en de stappen die we nu zetten. De behoefte aan een centraal punt om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarktregio te maken is groot. Juist nu er werk genoeg is vinden we het belangrijk om werknemers en werkgevers optimaal te faciliteren om zichzelf te ontwikkelen. Betere kansen op geschikt werk, ontwikkelperspectief of simpelweg werken dichterbij huis zijn redenen om BOOST te benaderen. Bovendien kunnen werkgevers hiermee hun kansen versterken om goed personeel te vinden en behouden. Ik ben trots op deze ontwikkeling in de regio en ik kan het aanraden, hier zitten mensen die je blik verruimen. Geef je ontwikkeling een BOOST!

‘Welkom in Kansrijk!’

Begin 2022 lanceren de partners in de arbeidsmarktregio samen een campagne rond het thema Leven Lang Ontwikkelen, onder de noemer Kansrijk. Met die campagne stimuleren we mensen en bedrijven om actief met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. Ook geven we informatie over bij welke partijen je in de regio terecht kunt met je ontwikkelvragen. Of je nu student, werkzoekende, werkende of werkgever bent.