Laaggeletterdheid, ook in jouw bedrijf!

2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterdheid en ruim de helft daarvan werkt. Dat heeft gevolgen, ook in regio Helmond-De Peel.
Zo heeft bijvoorbeeld 17% van de Helmonders moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van digitale hulpmiddelen. Dat zijn meer dan 12.000 inwoners, de meeste mensen hebben Nederlands als moedertaal en 60% is werkzaam. Dus ook in jouw bedrijf. Deze mensen hebben moeite met het:

  • Begrijpen van veiligheidsvoorschriften
  • Gebruik van digitale systemen zoals een urenregistratiesysteem
  • Lezen van instructies, intranet of personeelsblad
  • Downloaden en lezen van salarisstroken
  • Invullen van formulieren

Oorzaak arbeidsongevallen
Dit heeft gevolgen. Zo blijkt uit onderzoek dat 5 – 10% van de arbeidsongevallen een direct gevolg is van het niet begrijpen van instructies, voorschriften of systemen. Maar ook betrokken zijn bij collega’s of het bedrijf is moeilijk. En de kans op fouten inefficiëntie of productiviteitsverlies is vele malen groter. Verminderde basisvaardigheden kunnen ook veel invloed hebben op het welzijn en dus op het verzuim. Armoede en gezondheidsproblemen komen binnen deze groep vaker voor. Alle reden dus om dit als werkgever te willen herkennen en bespreekbaar te maken. Want het is lang niet altijd zichtbaar, ook vanwege schaamte.

Taalhuis Helmond biedt ondersteuning aan jou als werkgever en je medewerkers!
Taalhuis Helmond helpt werkgevers en HR-medewerkers om signalen te herkennen en om ze bespreekbaar te maken. Én uiteraard helpen zij jullie medewerkers graag bij het leren van lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van digitale hulpmiddelen. Individueel of in company. Dus gun jouw bedrijf én jouw medewerkers meer! Want een beetje meer taal, rekenen of digitale vaardigheden leidt al snel tot veel meer veiligheid, betrokkenheid, gezondheid, collegialiteit, productiviteit en ontwikkeling.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw medewerkers? Informeer bij taalhuiscoördinator Vonne Claessens via info@taalhuishelmond.nl of bel met 06-41679781.

Zit jouw bedrijf niet in Helmond?
Geen probleem! Google ‘taalhuis’ met de naam van jouw plaats voor lokale ondersteuning. Stichting Lezen en Schrijven biedt daarnaast ook uitgebreide informatie en hulp, check ook hun website.