Hoe focus je verder brengt

Hoe focus je verder brengt

Dirk van Dam (36 jaar, woonachtig in Helmond) start zijn (school)loopbaan op de mytylschool in Eindhoven. Dirk heeft spierdystrofie – dat is een aandoening aan de spieren – en hij zat tot zijn vijfde in een rolstoel en kon toen niet of nauwelijks staan of bewegen. Op de mytylschool volg je zowel het basisonderwijs als ook het voortgezet onderwijs. Dirk volgde de mavo.

Fysiek sterker worden

Gedurende zijn schoolloopbaan bracht Dirk veel tijd door in het revalidatiecentrum Blixembosch voor therapie. Dirk wilde vooral fysiek sterker worden. Hij had de mogelijkheid om een elektrische rolstoel te krijgen maar zowel hij als ook zijn ouders wilden dit niet. Ouders wilden kijken wat hij kon en stimuleerden hem om zijn grenzen te verleggen. Na zijn vijfde was hij niet meer afhankelijk van een rolstoel, voor grotere afstanden nog wel, en kon hij met een rollator vooruit. Tegenwoordig heeft Dirk helemaal geen hulpmiddelen meer nodig bij het lopen.

Werk en taal

Dirk vond vakken zoals wiskunde, natuurkunde en muziek erg leuk maar hij had minder interesse in taal en hij liep een taalachterstand op. School werd daardoor steeds moeilijker voor Dirk en hij besloot de schakelklas te volgen. In de schakelklas kon hij twee dagen stage lopen bij de Helso – de voorloper van Senzer – in de zogenaamde Zebra leerling-werkplaats waar schoolgaande jongeren met een beperking stage konden lopen.

Bij de Helso kwam hij terecht in een productielijn waar veel verschillende handelingen in zaten om te kijken wat iemand goed kan, wat niet goed lukt, waar iemands talent ligt, etc. Het werken bij de Helso maakte Dirk trots op wat hij bereikt had en ook om zijn eigen geld te verdienen. Hij rondde de mavo af en kwam terecht bij de Atlantgroep, de opvolger van de Helso. Hier kwam hij terecht op de mailingservice wat goed paste bij wat Dirk aan werkzaamheden kan en mag uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden bij de mailingservice kwam Dirk er achter dat zijn taalachterstand groter was dan hij had gedacht. In eerste instantie durfde hij hierover met niemand  te praten en is hij zelf zijn taalniveau gaan verbeteren door (kinder)boeken te lezen en stukjes tekst over te schrijven. Totdat hij tevreden was en hij zijn werkzaamheden beter kon uitvoeren.

Helaas sloot de afdeling mailingservice waardoor Dirk op een plek terecht kwam die ver onder zijn niveau lag. Hij kaartte dit aan bij zijn leidinggevende maar kreeg geen gehoor. Dirk liet het hier niet bij zitten en vond zelf een alternatieve werkplek. Dit bedrijf moest na een tijdje helaas noodgedwongen stoppen en daarna kwam Dirk terecht bij DPI in Geldrop. Omdat hij het productieproces al kende, werd hij werkbegeleider van een groep kwetsbare mensen. Op zijn rustige en geduldige wijze legde hij de werkzaamheden uit en bood zo een veilige werkplek.

Opkomen voor jezelf

Na een jaar vroeg Dirk hiervoor salarisverhoging aan daar hij werkzaamheden verrichte van een werkbegeleider. Het kostte hem heel wat kruim om dit voor elkaar te krijgen. De mensen die hij begeleidde, steunden hem hierin. Uiteindelijk kreeg hij functieverhoging en daar is Dirk erg trots op. Jarenlang geïnvesteerd in zijn ontwikkeling en dit werd nu gehonoreerd. Helaas stopten ook deze werkzaamheden. Dirk kreeg ander werk wat te zwaar bleek voor hem. Hij verloor zijn rechten op de functieverhoging en een zware periode brak aan. Dirk verloor zijn werkplezier, de ooit zo veilige werkplek werd onveilig. Maar ook nu liet Dirk het er niet bij zitten en hij werd lid van de vakbond én van de politiek, de SP. Zowel de vakbond als ook de SP hadden bemoeienis met De Atlant groep omdat zaken niet goed liepen.

Dirk volgde alle kaderopleidingen van de vakbond én werd commissielid bij de SP waarvoor hij ook een training moest volgen. Van een taalprobleem was (bijna) geen sprake meer en hij durfde steeds meer zijn verhaal te doen. De Atlantgroep werd Senzer en de nieuwe bestuurder had en heeft oog voor de ontwikkeling van mensen. Een nieuwe periode breekt aan.

Binnen Senzer veranderden zaken positief op de werkvloer, daarnaast was er veel aandacht voor de in- en doorstroom van arbeidsongeschikten maar de ontwikkeling van de medewerkers van de sociale werkvoorziening stond weliswaar op de kaart maar was meer werk gerelateerd. Een aantal collega’s kon een mbo-1 opleiding volgen, maar voor anderen was het een stuk onduidelijker. Om dit te veranderen, en bewustwording te vergroten om jezelf te ontwikkelen, startte de pilot Leerambassadeur in samenwerking met de vakbond. Dirk werd hiervoor benaderd en volgde de benodigde trainingen (leren aanspreken, echt luisteren, de vraag achter de vraag horen).

Anderen op weg helpen

Dirks aanpak als leerambassadeur is laagdrempelig, hij voert een simpel kantinegesprek en probeert eerst te begrijpen met wie hij te maken heeft. Wat vindt iemand leuk om te doen, waarvan raakt iemand gemotiveerd? Daarnaast gaat hij ook het gesprek aan met de werkleiders. Dirk ziet dat de hiërarchie binnen de sociale werkvoorziening langzaamaan verdwijnt en werkleiders zijn meer op de werkvloer aanwezig en aanspreekbaar. Dirk schuift soms aan bij een gesprek met een medewerker en de werkleider.

Welke tips heeft Dirk voor andere mensen die met hun loopbaan aan de slag willen gaan?

Blijf opkomen voor jezelf, ga iedere keer het gesprek aan, investeer in jezelf, ondersteun anderen omdat je daarvan zelf ook leert.

Wil jij ook aan de slag met je eigen loopbaan en heb je daar wellicht wat hulp bij nodig, meld je gerust aan bij BOOST: https://bit.ly/3KhJtCv