Meet de leercultuur in jouw bedrijf met de quickscan!

Om als organisatie bij te blijven met de snel veranderende arbeidsmarkt, de huidige en ook de toekomstige problemen op te kunnen vangen, is een gezonde leercultuur erg belangrijk.

Leren gaat verder dan het volgen van een klassikale cursus of training. Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers vergroot hun betrokkenheid. Het is wetenschappelijk vastgesteld dat een betrokken medewerker productiever is, zich minder vaak ziekmeld en minder snel zijn of haar werkgever verlaat. Een echte win-winsituatie!

Een leercultuur bestaat uit waarden, normen en een passend beleid vanuit de organisatie met betrekking tot leren en ontwikkelen. Heeft jouw bedrijf al een plan waarin processen, procedures en structuren zijn ingericht? En zijn medewerkers hiervan op de hoogte? Op welke manier worden zij hierin ondersteunt?

De uitvoering van het leeraanbod binnen jouw organisatie kan in verschillende vormen. Ga na welk aanbod passend is binnen jullie beleid en werk deze bijvoorbeeld uit in een Excelbestand of een online leerplatform waar diverse trainingen gevolgd kunnen worden. Deze tools dragen bij aan het vormen van de leercultuur.

Binnen leercultuur is kennisuitwisseling een erg waardevol middel. Kennisuitwisseling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Denk aan het delen van ervaringen, samenwerking tussen langwerkende medewerkers en starters, begeleiding van leidinggevenden maar ook het evalueren en reflecteren op elkaar functioneren draagt hier aan bij.

Benieuwd hoe jouw bedrijf scoort op leercultuur?
Doe de Quickscan Leercultuur van BOOST en kom erachter!

Leercultuur