Doe zelf een CV check

Het maken van een perfect CV vraagt kennis, tijd en inzicht. Met je CV wil je zo goed mogelijk laten zien wat jij te bieden hebt. Recruiters lezen een CV vaak maar enkele seconden (gemiddeld 9!). Belangrijk is dat je – bij voorkeur in één oogopslag – kunt laten zien, wat jij in huis hebt.

 

Dat betekent waarschijnlijk dat je keuzes moet maken. Je kunt niet alles over jezelf op je CV vermelden. Ook zul je jouw CV telkens weer wat aan moeten passen aan de functie waarop je op dat moment solliciteert.

 

Hieronder vind je héél veel informatie zodat je een perfect CV kunt maken. Als jouw CV al op onderdelen goed is dan kun je natuurlijk ook de afzonderlijke kopjes openklappen voor onze tips. Bij veel tips geven we je de overweging welke (overbodige) informatie je weg kunt laten. Met als doel je CV zo overzichtelijk mogelijk te maken zodat jouw kwaliteiten het best tot hun recht komen.

 

De eerste drie hoofdstukken: * tips voorafgaand * de opbouw van je CV

* mogelijkheden en sites om je CV te maken, gaan over het ‘standaard’ CV zoals dat nu nog door de meest mensen gebruikt wordt.

 

Het vierde en vijfde hoofdstuk gaat over het vaardigheden CV. In dit CV leg je vooral de nadruk op jouw kwaliteiten en minder op je werkervaring.

 

Vind je het ondanks alle informatie toch lastig om een goed CV te maken? Of heb je liever persoonlijke begeleiding van een professional op dit gebied? Kies dan voor de optie ‘Gratis CV check’ onder onze diensten.

Meest ideaal is als je met jouw CV in één oogopslag kunt laten zien dat jij de geschikte persoon bent voor de baan waarop je gaat solliciteren. Vaak hebben mensen de neiging om zoveel mogelijk informatie te zetten op hun CV. Dat maakt je CV niet overzichtelijker.

 

Recruiters lezen een CV vaak maar enkele seconden (gemiddeld 9!). Dan is het zaak om datgene wat van belang is voor de baan die jij zoekt, direct in het oog te laten springen. Mogelijk moet je bij elke sollicitatie keuzes maken. Welke informatie is interessant voor de baan die je ambieert? Wat benoem je en wat laat je weg?

 

In onderstaande tips geven we je daarom vaak de overweging om bepaalde informatie wel of niet te vermelden op je CV. Maak je CV bij voorkeur niet langer dan 2 A-viertjes.

Als je alle informatie naslaat over het maken van je CV dan zul je heel veel verschillende adviezen krijgen en soms ook nog tegenstrijdig aan elkaar. Hou er rekening mee dat recruiters ook maar mensen zijn met hun eigen voorkeuren. Met het CV dat bij de ene recruiter erg in de smaak valt, kun je bij een ander persoon de plank misslaan. En dat weet je niet van te voren, want je kent waarschijnlijk de recruiter niet. Daarom is het belangrijk om in de basis wel je eigen stijl en voorkeuren aan te houden.

 

Kies een stijl die bij je past en die jou als persoon weergeeft. Het is wel slim om je CV qua stijl aan te laten sluiten bij de baan waarop of branche waarin je solliciteert. Gebruik taal die je zelf gebruikt en vermijd moeilijke en ouderwetse woorden die je nooit gebruikt. Via https://bit.ly/3ICCqmm kun je goede alternatieven opzoeken voor moeilijke, ouderwetse en formele woorden. Probeer zoveel mogelijk te vertellen wie jij bent als persoon. Want je moet natuurlijk ook als persoon passen bij de organisatie waarbij jij solliciteert.

Bij het selecteren van kandidaten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van software die CV’s scannen op keywords of zoekwoorden. Op die manier kunnen recruiters / werkgevers snel ontdekken wie geschikt is voor een vacature. Kijk om die reden goed welke termen voorkomen in de vacatureteksten van de beroepen die jij ambieert. Dat kunnen bepaalde functienamen zijn of termen die iets zeggen over benodigde vaardigheden, opleidingen, specifieke kennis, kwaliteiten etc. Verwerk deze zoekwoorden in je CV.

Het is zinvol om je CV telkens aan te passen op de vacature waarop je reageert. Bij een aantal vacatures moet je via een digitaal formulier solliciteren waarin je informatie als werkervaring ed. verwerkt. Om die redenen is het handig een moeder CV op te stellen. Dit is een CV in Word waarin je alle relevante informatie opneemt. Het is een ‘kaal’ CV zonder een bepaalde opmaak. Door knippen en plakken kun je gemakkelijk de informatie die nodig is overzetten naar het CV dat je gaat gebruiken en dat wel in jouw stijl is opgemaakt. Ook kun je met deze methode informatie gemakkelijk overzetten in een sollicitatieformulier.

De opmaak en layout van je CV kunnen mede bepalend zijn om wel of niet uitgenodigd te worden. Zorg er voor dat je CV in ieder geval rustig oogt. Dat is wel zo prettig voor de persoon die je CV onder ogen krijgt, zeker als deze veel CV’s moet lezen. Met de volgende tips kun je dit bereiken.

 

 • Zorg voor voldoende witvlakken in je CV, dat bevordert de rust in je CV.
 • Maak gebruik van titels door koppen en subtitels  waaronder je zaken als werkervaring e.d. gaat benoemen. De titels kun je in vet en groter lettertype weergeven.
 • Gebruik overal hetzelfde lettertype en kies een zakelijk lettertype dat bij jou past.
 • Het gebruik van kleuren is aan te bevelen. Hiermee valt je CV beter op, is het minder saai en je kunt met kleur je persoonlijkheid onderstrepen. Gebruik echter niet te veel kleuren. Eén en hooguit twee steunkleuren volstaan meestal.
 • Zorg dat tekstonderdelen met elkaar in één lijn staan oftewel uitgelijnd zijn.
 • Je kunt grafische elementen opnemen in je CV. Bijvoorbeeld een sterretje of de symbolen voor telefoon, LinkedIn en email bij je persoonlijke gegevens.

Spelfouten zijn natuurlijk not done in je CV. Gebruik daarom in ieder geval de spellingscontrole. Deze haalt echter niet alle fouten eruit. Ben je niet zeker hierover? Laat dan iemand die goed is met taal je CV nakijken. Het is sowieso handig om iemand anders nog eens naar je CV te laten kijken. Bij voorkeur iemand die jou goed kent en die kan beoordelen of dit CV jou ook echt vertegenwoordigt. Verder is het goed om, zodra je CV klaar is, deze weg te leggen en een of enkele dagen daarna nog eens goed door te nemen. Mogelijk haal je er toch nog een foutje uit en waarschijnlijk zie je nog een of enkele zinnen die je aan kunt passen zodat ze lekkerder lopen.

Zodra je jouw CV in Word helemaal klaar hebt sla je deze als PDF formaat op. Als je CV digitaal geopend wordt blijft de opmaak hetzelfde. Bij een Word document kan de opmaak gaan verschuiven waardoor je zorgvuldig opgestelde CV alsnog rommelig gaat ogen. Verder voordeel is dat een PDF bestand alleen maar bekeken en niet bewerkt kan worden. Opslaan in PDF formaat gaat als volgt. Kies in Word voor ‘opslaan als’. Vervolgens kun je bij de regel ‘opslaan als’ waar nu Word document staat, kiezen voor PDF.

 

Sla je CV op met een bestandsnaam die goed herkenbaar is voor diegene die het als digitaal bestand gaat ontvangen. Je voor- en achternaam met de beoogde functie is een goede manier om je CV op te slaan.

Misschien overbodig om te melden: lieg nooit op je CV. Ten eerste is de kans op de beoogde baan heel waarschijnlijk verkeken als men er achter komt dat je niet eerlijk bent. Ten tweede zul je minder ontspannen in een sollicitatiegesprek zitten omdat je bang bent alsnog door de mand te vallen.

Het is niet nodig om de term ‘curriculum vitae’ of ‘CV’ als titel te gebruiken. Duidelijk is dat het om je CV gaat. Deze tekst is dan ook overbodig. Gebruik als titel je eigen naam (roepnaam en achternaam), aangevuld met je huidige baan of de baan die je ambieert. Gebruik hiervoor een gangbare functietitel, zo ben je digitaal gemakkelijk vindbaar. Om die reden kun je er ook voor kiezen meerdere functietitels te gebruiken. Sla ook de tips over zoekwoorden onder het kopje zoekwoorden of keywords er op na.

 

Een groter lettertype en andere kleur zorgen ervoor dat de titel direct opvalt.

Je foto op je CV is niet persé noodzakelijk. Het geeft je CV wel een persoonlijke touch. Daarnaast bepaalt in de huidige beeldcultuur je foto je eerste indruk en kan dit ervoor zorgen dat je uitgenodigd gaat worden voor een gesprek. Er zijn dus goede redenen om je foto op je CV te plaatsen. Kies je hiervoor, zorg dan voor een foto waarmee je dit doel gaat bereiken.

 

Zwitsers onderzoek geeft aan dat je met een glimlach, een neutrale achtergrond en een zakelijke outfit goed zit*.
Je kunt je portretfoto door een professionele fotograaf laten maken, daarvan mag je verwachten dat deze weet wat belangrijk is voor een profielfoto op je CV. Uiteraard kun je ook zelf een foto maken of deze door iemand anders laten maken. Zorg in dat geval dat de foto op minimaal 2 meter afstand van je gezicht gemaakt wordt. Maak oogcontact en straal energie en vitaliteit uit*.

 

Met een verkeerde profielfoto kun je de plank behoorlijk misslaan. Vakantiekiekjes of foto’s waar je bijvoorbeeld feestend op staat zijn geen goed plan. Kies voor een recente foto waarbij er geen groot verschil is met hoe je er op dit moment uitziet. Je foto bewerken zodat je mooier, slanker en jonger lijkt is ook geen goed idee. Als je op gesprek mag komen en je hebt met je bewerkte foto een andere indruk gewekt, sta je mogelijk al met 1.0 achter. Je bent prima zoals jij bent. Je hoeft geen fotomodel te zijn, een verzorgd uiterlijk is natuurlijk wel belangrijk.

 

* Jobmarketing 3.0 Aaltje Vincent

Het doel van het vermelden van je persoonlijke gegevens is dat men je kan bereiken. Deze informatie moet in ieder geval op je CV staan. Voor andere informatie buiten je naam en contactgegevens kun je ervoor kiezen deze wel of niet te vermelden.
Vermeld dus in ieder geval je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Het is niet nodig om de woorden ‘naam’ ‘adres’ te vermelden. De tekst maakt al duidelijk om welke persoonlijke gegevens het gaat. Dit is dan overbodige tekst. Ook is het niet nodig om – als je die hebt – al je doopnamen te vermelden. Je roepnaam en je achternaam volstaan prima.

 

Zorg voor een neutraal en professioneel emailadres. Met het lollige of aparte emailadres dat je ooit koos toen je nog niet aan het solliciteren was, kan je nu de plank mis slaan. Je kunt er voor kiezen om een apart emailadres aan te maken voor je sollicitaties. Hou het dan zo eenvoudig en praktisch mogelijk. Je voornaam en achternaam met – als dit emailadres al vergeven is – een getal erachter volstaat hiervoor. Gebruik in ieder geval niet het emailadres van je huidige baan.

 

Heb je een LinkedIn profiel vermeld dan ook de URL van je LinkedIn pagina. Zorg er in dat geval voor dat je LinkedIn in orde is en overeenkomt met jouw CV.

Vermeld je wel of niet jouw geboortedatum? Feitelijk maakt het niet uit wat je leeftijd is als je solliciteert want leeftijdsdiscriminatie is verboden. Je kunt er dus voor kiezen je geboortedatum niet te vermelden. Let wel, een beetje selecteur kan met de gegevens op je CV een vrij goede inschatting maken van je leeftijd. Wil je dit toch vermelden, overweeg dan om je leeftijd in cijfers weer te geven en niet je volledige geboortedatum. ‘38 jaar’ in plaats van ‘23-08-1984 geboren’ oogt wat krachtiger. Vergeet dan niet je leeftijd aan te passen zodra je jarig bent geweest.

Voor je adres geldt dat het niet noodzakelijk is om dit op je CV te vermelden. Je adres is pas aan de orde als er daadwerkelijk een contract aangeboden wordt. Wel kan het handig zijn om je woonplaats te vermelden. Bij een aantal vacatures wordt vereist dat je in een bepaalde straal van het bedrijf woont. Door het volgende te vermelden ’38 jaar en wonend in Helmond’ heb je ook direct de kwestie van je leeftijd opgelost.

 

Voor bezit van rijbewijs en eventueel auto geldt ook dat het meestal niet noodzakelijk is dit te vermelden. Bij een aantal functies waarbij je een of meerdere rijbewijzen nodig hebt is het wel goed om melding te maken van de rijbewijzen die jij hebt. Beschik je over een rijbewijs en auto dan kan je hiermee aantonen dat het vervoer naar de werkplek geen probleem is. Aan jou de keus om hier wel of geen melding van te maken.

 

Gegevens als je burgerlijke staat, geboorteplaats, nationaliteit, geloofsovertuiging, wel of geen kinderen zijn niet noodzakelijk te vermelden en ook hierbij aan jou de keus om deze weg te laten.

 

Vermeld in ieder geval nooit je BSN, bankrekeningnummer en je huidige salaris op je CV!

 

Ook is het niet nodig om melding te maken van een eventuele handicap of ziekte. Je solliciteert namelijk op een baan die past bij jouw vakmanschap en / of ambitie en waarbij deze handicap geen belemmering zou moeten zijn. Mogelijk is dit wel onderwerp om te bespreken als je uitgenodigd wordt voor gesprek.

In dit onderdeel omschrijf jij jezelf in een paar zinnen zodat de lezer een goed beeld van je krijgt. Vertel in enkele zinnen wie jij bent, wat jouw sterke eigenschappen, kwaliteiten en ambities zijn. Schrijf in de ik-vorm, alsof je tegen iemand praat.

 

Zorg ervoor dat je in vloeiende zinnen schrijft en ga niet opsommen. Vermijd lange zinnen. Ben verder zo origineel mogelijk en probeer clichéwoorden in beperkte mate te gebruiken. Flexibel, creatief en stressbestendig zijn bijvoorbeeld van die clichéwoorden.
Dit betekent dat je er waarschijnlijk voor moet gaan zitten om dit onderdeel goed te verwoorden. Het is voor de meeste mensen niet gemakkelijk om zichzelf op een originele, passende en ook bondige manier te omschrijven. Vraag ook eens aan mensen die jou goed kennen om advies en vraag hen hoe zij jouw zien.

 

Tot slot is het goed om dit stuk tekst steeds weer aan te passen aan de vacature waarop jij reageert. Lees de vacature tekst goed door, waar sluit jij als persoon goed op aan? Het is slim om deze punten op te nemen in dit onderdeel.

Je benoemt in dit onderdeel je werkervaring die je hebt opgedaan in banen, stages, vrijwilligerswerk en werk als zelfstandige. Je vermeldt hierbij de naam van de werkgever of opdrachtgever en je functietitel. De periode die je hebt gewerkt geef je bij voorkeur in maanden en jaren aan.
Je kunt er voor kiezen om voor betaalde banen, stages en vrijwilligerswerk aparte categorieën te maken. Dan is zeker duidelijk dat het om een betaalde baan, stage ed. gaat. Anderzijds kun je ook van het standpunt uitgaan dat al je werkervaring relevant is en dat het er niet toe doet of en hoe deze betaald werd. In dat geval kun je al je werkervaring, of het nu om vrijwilligerswerk, stage, werk in loondienst of werk als zelfstandige gaat, opnemen onder de kop werkervaring. Vermeld er dan wel bij in wat voor constructie je werkte, om misverstanden te voorkomen.

 

Noem in ieder geval je laatste werkervaring als eerste. Deze is vaak meest relevant en interessant voor een potentiële werkgever. Werk dus in omgekeerde chronologische volgorde. Als je al een behoorlijk lange werkervaring hebt is het meestal niet nodig om al je banen uitgebreid te beschrijven. Wat je taken zo’n pakweg 10 jaren geleden en verder terug waren, is waarschijnlijk minder interessant. Benoem deze werkervaring wel, maar hou de omschrijving van wat je deed zo beknopt mogelijk. Heb je meer dan 5 jaar werkervaring, dan kun je stages beter weglaten of slechts heel kort benoemen.

 

Laat de informatie over je werkervaring zoveel mogelijk aansluiten op de vacature waarop je gaat reageren. Benoem en benadruk de taken en vaardigheden die belangrijk zijn voor de baan die je op het oog hebt. Probeer ook zoveel mogelijk de resultaten te benoemen die je bereikte. Als je jouw resultaten ook nog in cijfers kunt uitdrukken moet je dat zeker niet nalaten. Vermijd vakjargon als deze niet voorkomt in de baan die je ambieert.

 

Ben je een starter op de arbeidsmarkt en heb je geen of heel weinig werkervaring? In dat geval is het beter om eerst je opleidingen te benoemen op je CV. Die zijn in dat geval waarschijnlijk interessanter voor een werkgever.

Als je veel banen hebt gehad kun je de indruk wekken een jobhopper te zijn en dat kan tegen je werken. Hoewel anno 2022 werkgevers het minder bezwaarlijk vinden als de sollicitant veel banen heeft gehad. Ook kan je een goede reden hebben als je bijvoorbeeld op uitzendbasis of detacheringsbasis voor diverse opdrachtgevers hebt gewerkt.

 

Wil je de indruk van jobhopper vermijden kies er dan voor om een aantal banen samen te vatten onder één noemer. Heb je bijvoorbeeld veel logistieke uitzendbanen gedaan dan zou je dit kunnen omschrijven als logistiek medewerker op uitzendbasis bij meerdere opdrachtgevers. Heb je diverse opdrachten op detacheringsbasis gedaan, vermeld dan niet elke opdracht als aparte werkervaring.

Wat te doen met een of meerdere gaten in je werkervaring? Als de periode dat je niet werkte korter is dan ongeveer een half jaar is het niet nodig om daarover iets te melden. Het vinden van de juiste baan duurt vaak meerdere maanden en het is aannemelijk dat je werkzoekend was in deze periode.

 

Als de periode langer is dan ontkom je er niet aan dat dit duidelijk wordt op je CV en dat dit vragen op kan roepen. Het beste kun je deze periode op een positieve manier beschrijven. Misschien heb je vrijwilligerswerk gedaan, voor een ziek familielid gezorgd, een opleiding gevolgd, een grote reis gemaakt of had je een andere goede reden om niet werkend te zijn. Laat waar mogelijk zien dat je in deze periode niet stil hebt gezeten en aan je ontwikkeling hebt gewerkt.

Net zoals bij je werkervaring noem je de laatste genoten opleiding als eerste en werk je in chronologische volgorde naar beneden. Basisschool vermeld je niet op je CV en als je veel werkervaring hebt, heeft het benoemen van voortgezet onderwijs ook geen meerwaarde. Heb je een opleiding niet afgerond? Vermeld deze dan toch, ondanks dat je geen diploma hebt zul je toch het nodige geleerd hebben.

 

Verouderde opleidingen zoals bijvoorbeeld een typediploma kun je beter weglaten. Vermeld ook of je over een diploma of certificaat beschikt. Als je veel cursussen en trainingen hebt gevolgd is overzichtelijker om deze onder een apart kopje te vermelden. Je kunt er voor kiezen cursussen of trainingen die helemaal niet relevant zijn voor de baan waarop je gaat solliciteren niet te vermelden.

Dit zijn de eigenschappen en handelingen waar je goed in bent. Maar ook waar je veel ervaring in hebt of veel kennis van hebt. Bijvoorbeeld het beheersen van een bepaald computerprogramma, Duits spreken, nauwkeurig kunnen werken. Geef je vaardigheden niet willekeurig weer maar benoem dat wat je het meeste beheerst en / of wat in de vacature gevraagd wordt als eerste.

 

Je kunt er voor kiezen om dit onderdeel in je persoonlijk profiel te verwerken maar je kunt het ook als apart kopje op je CV vermelden. Hou hierbij dan de tips in acht die we bij persoonlijk profiel hebben vermeld.

 

Anno nu worden competenties, vaardigheden en kwaliteiten steeds vaker samen gepakt in de Engelse term “skills”. Je kan deze term dan ook prima gebruiken als titel voor dit onderdeel.

 

Wil je jouw vaardigheden en competenties nog meer benadrukken op je CV, lees dan ook de tips bij het vaardigheden CV. Het kan dan zelfs een overweging zijn om te kiezen voor een vaardigheden CV in plaats van een standaard CV.

Het is niet noodzakelijk om deze te benoemen. Het geeft wel een beter beeld van wie jij bent als persoon. En het gebeurt ook regelmatig dat je hobby’s onderwerp van gesprek worden in een sollicitatiegesprek en dat kan het gesprek ook een positieve wending geven. Ook kun je met bepaalde hobby’s kennis en ervaring aantonen die belangrijk zijn in de baan waarop je solliciteert.

 

Redenen dus om dit toch op je CV te vermelden. Denk goed na of en welke hobby’s je vermeld. Sommige hobby’s kunnen een verkeerde indruk wekken, ben je daarvan bewust. Als je een fanatieke gamer bent dan zullen waarschijnlijk een aantal werkgevers hun bedenkingen hebben. Terwijl in de ICT sector een dergelijke hobby juist weer een pré kan zijn. Sporten of sportieve activiteiten zijn een teken van vitaliteit en aandacht voor gezondheid, wat als positief wordt beschouwd. Risicovolle sporten worden mogelijk niet overal op prijs gesteld,

Dit zijn activiteiten die je naast je werk doet. Bijvoorbeeld als penningmeester in een vereniging, vrijwilligerswerk, trainer van een voetbalteam. Je kunt deze ook prima onder het kopje hobby’s / interesses vermelden.

Als je geen vreemde talen hoeft te spreken in de baan die je ambieert is het niet noodzakelijk dit op je CV te vermelden. Verder kun je er voor kiezen om dit onder het kopje vaardigheden op te nemen. Als je het als apart onderdeel vermeld, geef dan bij elke taal in ieder geval aan in welke mate je het spreken en schrijven beheerst. Talen die je niet of nauwelijks beheerst laat je weg.

Referenties zijn aanbevelingen van personen die iets kunnen vertellen over hoe jij hebt gewerkt. Dat kunnen collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers en andere personen zijn waarmee jij hebt gewerkt.

 

Een recruiter kan door het raadplegen van je referent ook van een ander horen hoe het zit met jouw ervaring, kwaliteiten ed. Het is niet nodig om referenties op je CV te vermelden. Je hoeft referenties pas door te geven als je daadwerkelijk op gesprek mag komen en er naar gevraagd wordt.

 

Kies je ervoor om toch je referenties op je CV te vermelden stem dit dan af met de beoogde referent. Deze dient daarmee akkoord te gaan. Zorg er dan ook voor dat de juiste contactgegevens van je referent vermeld zijn.

 

Een goed alternatief is om mogelijke referenten te vragen aanbevelingen te doen voor je LinkedIn profiel. In je CV kun je dan verwijzen naar je LinkedIn profiel en de mogelijke referenties.

Je CV kun je prima opstellen in Word. Word heeft zelfs een aantal sjablonen die je hiervoor kunt gebruiken. Het vereist echter wel enige handigheid en kennis van Word. Als je geen Word hebt kun je bij Google docs cv templates vinden.

Wil je dat liever niet dan zijn er diverse sites waarop voorbeelden of templates te vinden zijn om redelijk gemakkelijk een CV op te stellen. Bij een voorbeeld CV zijn de gegevens van een fictieve persoon al gevuld en deze kun je overschrijven. Bij een template kun je het voorbeeld zelf helemaal vullen. Voor het gemak gebruiken we hier verder de term template. Vaak zijn kosten verbonden aan het gebruik van een template, maar er zijn ook sites die deze gratis aanbieden. Als je gebruik wil  maken van een site waarop je gratis een CV kunt maken let dan goed op. Een aantal sites wekken de indruk dat je een gratis CV kunt maken. Maar ga je daadwerkelijk naar de site, dan blijkt dat niet zo te zijn. Lees hierover onder het volgende kopje ‘de addertjes onder het gras bij gratis CV sites’.

Als je gebruik wil maken van een site waarop je gratis een CV kunt maken let dan op het volgende. Een aantal sites wekken de indruk dat je een gratis CV kunt maken maar we komen de volgende addertjes onder het gras tegen:

 

 • sites die in de zoekresultaten van Google melden dat je een gratis CV kunt maken, maar waarvan niets meer te vinden is als je de site daadwerkelijk bezoekt;
 • de templates die je op de site als eerste ziet kosten geld en de gratis templates zijn moeilijk of zelfs niet vindbaar op de site;
 • het maken van je CV is dan wel gratis, maar zodra je jouw CV gaat downloaden worden er kosten in rekening gebracht, wat vooraf niet (duidelijk) vermeld werd;
 • zodra je de gratis CV templates selecteert wordt je doorgestuurd naar een andere site die geen gratis CV templates aanbiedt.

 

Verder is het aanbod van gratis templates vaak beperkt tot een of enkele opties of zijn het templates waarbij je erg gebonden bent aan de aangeboden opmaak waaraan je weinig tot niets kunt veranderen of toevoegen. Daardoor kun je vaak je foto niet invoegen in het CV.

Onderzoek dus vooraf goed of en welke kosten er verbonden zijn aan het maken van een CV op een site. Probeer ook een template te vullen met alvast enkele gegevens om te beoordelen of je dit een prettig template vindt om verder mee te werken. Download ook alvast een keer het CV als je wat basisgegevens hebt ingevuld. Zo kom je er achter of er niet alsnog kosten in rekening worden gebracht.

 

Bij een aantal sites kun je ook echt een gratis CV opmaken. Hieronder vind je de links van deze sites. Bekijk verschillende sites om te ontdekken welke voor jou prettig is.

 

Sites met meerdere gratis templates:

 

https://www.beaks.nl/

https://www.youngcapital.nl/

https://www.canva.com/nl_nl/maken/cv/

https://www.wetalent.nl/sollicitatiehulp/cv-templates/

https://mijndaancv.daan.eu/

 

Sites met één gratis template:

 

https://www.nationalevacaturebank.nl/

https://cvster.nl/

https://www.uitzendbureau.nl/

https://www.werk.nl/werkzoekenden/

https://www.jobbird.com/nl/

In de krappe arbeidsmarkt van nu gaan werkgevers zich steeds meer richten op de competenties en vaardigheden die mensen bezitten. Niet alleen je opleiding en werkervaring zijn belangrijk. Wat ook belangrijk is dat jij kunt laten zien welke successen je eerder behaalde en wat jij met jouw kwaliteiten voor het bedrijf kan betekenen. Je legt de nadruk op datgene waar jij goed in bent en belangrijk is voor de baan waarop je solliciteert.

 

In het vaardigheden CV ga je dan als eerste jouw vaardigheden, competenties en geleverde prestaties vermelden. Je werkervaring benoem je niet of beknopt. Daardoor is de ordening ook niet chronologisch zoals bij een standaard CV, wat ook wel een chronologisch CV wordt genoemd. Een vaardigheden-cv wordt ook wel een competentie-cv, thematisch cv of een functioneel-cv genoemd.

Als je weinig of geen werkervaring hebt in de baan waarop jij gaat solliciteren kun je met een vaardigheden CV aantonen waarom jij, op basis van jouw vaardigheden, prestaties ed. toch geschikt bent voor deze baan. Ook kun je met dit CV nog beter dan met een standaard CV aantonen dat je affiniteit hebt met het bedrijf en zijn product of dienstverlening.

 

Door de focus op je vaardigheden en kwaliteiten te leggen schuift de informatie over je werkervaring naar de achtergrond. Je kunt er zelfs voor kiezen je werkervaring niet te benoemen. Het hebben van (te) veel banen, gaten in je werkervaring en niet aansluitende werkervaring valt daardoor niet meer op. De indeling van het vaardigheden is minder strak dan het standaard CV. Hierdoor kun je dan ook de nadruk leggen op zaken die belangrijk zijn voor de baan waarop jij gaat reageren.

 

Een vaardigheden CV wordt vaak gebruikt door starters op de arbeidsmarkt en mensen die een overstap willen maken naar een andere baan en nog weinig aansluitende werkervaring hebben.

Dit zijn voordelen van een vaardigheden CV:

 • je kunt gebrek aan werkervaring, gaten in je CV en een veelvoud van banen niet op laten vallen;
 • je laat opvallen waar jij goed in bent;
 • je kwaliteiten, vaardigheden en prestaties komen beter naar voren;
 • omdat je zelf goed moet onderzoeken wat je sterke punten zijn geeft het je zelfkennis en zelfvertrouwen een boost.

 

De zijn de nadelen van het vaardigheden cv:

 

 • je kan de indruk wekken dat je iets te verbergen hebt;
 • je past je CV steeds weer aan op datgene wat gevraagd wordt in de vacature. Hierdoor moet je nog meer dan bij het standaard CV, jouw CV voor elke sollicitatie aanpassen;
 • Deze vorm van CV is nog niet bij elke werkgever bekend. Het kan de nodige vragen oproepen over het verloop van je loopbaan. Zeker als je er voor kiest geen melding te maken van je werkervaring.

 

Als je twijfelt over het wel of niet solliciteren met een vaardigheden CV dan kun je eventueel contact op nemen met de recruiter of het bedrijf om te bespreken wat voor hen wenselijk is.

In dit onderdeel omschrijf jij jezelf zodat de lezer een goed beeld van je krijgt. Vertel in enkele zinnen wie jij bent, wat jouw sterke eigenschappen, kwaliteiten en ambities zijn. Gebruik verder de tips die genoemd zijn voor het standaard CV onder ‘persoonlijk profiel / over mij’.

 

In het standaard CV beschrijf je uitgebreider jouw competenties, vaardigheden ed. Hou voor het vaardigheden CV je persoonlijk  profiel beknopt. Je gaat namelijk in het volgende onderdeel op dit CV je vaardigheden, competenties, prestaties ed. uitgebreider beschrijven.

 

Het is goed om dit stuk tekst steeds weer aan te passen aan de vacature waarop jij reageert. Lees de vacaturetekst goed door, waar sluit jij als persoon goed op aan? Het is slim om deze punten op te nemen in dit onderdeel.

Waar jij goed in bent heb je waarschijnlijk al kort benoemd in je persoonlijk profiel. In dit onderdeel ga je dit meer onderbouwen en kun je onderdelen toevoegen die je niet in je persoonlijk profiel benoemde. Belangrijk is dat dit goed aansluit bij dat wat gevraagd wordt in het beroep waarop je gaat solliciteren. Door het lezen van verschillende vacatureteksten kun je hier achter komen. Ook kun je dit vragen aan mensen die dit werk al doen of die mensen werven voor dit beroep.

 

Wat jij te bieden hebt kun je verder toelichten onder de termen vaardigheden, competenties, prestaties en rollen. Eerst geven we wat meer uitleg over deze verschillende termen.

 

De termen vaardigheden en competenties worden vaak door elkaar gebruikt. Competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en attitude. Kennis is datgene wat je hebt geleerd of veel ervaring in hebt. Vaardigheden zijn activiteiten of handelingen die je geleerd hebt en waar je bedreven in bent geworden. Attitude zegt iets over je houding die je aanneemt ten opzichte van de wereld en de kwaliteiten die je hebt. Je kunt het ook je karaktereigenschappen noemen.

 

Omdat deze twee termen vaak door elkaar gebruikt worden is het niet noodzakelijk om in je vaardigheden CV een onderscheid hierin te maken. Je kunt ze verder beschrijven onder de titel vaardigheden of competenties of vaardigheden / competenties. Kies de titel die jou het meeste aanspreekt. De lezer snapt dat je hier beschrijft waar jij sterk in bent. Anno nu worden competenties, vaardigheden en kwaliteiten steeds vaker samen gepakt in de Engelse term “skills”. Je kan deze term dan ook prima gebruiken als titel voor dit onderdeel.

 

Vind je het lastig om je competenties en vaardigheden te benoemen? Dan kan het maken van een test je hierbij helpen. Via mijnboost.nl kun je een talentenscan doen zodat je meer zicht krijgt op dat waar jij goed in bent. Verder kun je via internet testen vinden die je gratis kunt doen. Ook kun je aan mensen die jou goed kennen vragen wat zij goed aan jou vinden.

 

Prestaties is een resultaat wat jij hebt bereikt, Als je jouw prestaties wil benoemen is het belangrijk dat je concreet aan kunt geven wat het bereikte resultaat is en dat dit aantoonbaar is. Dat kunnen resultaten zijn die je met cijfers kunt onderbouwen zoals bijvoorbeeld een omzetpercentage. Of rapporten, publicaties, scripties en andere stukken die je hebt geschreven. Maar het kunnen ook tastbare resultaten zijn zoals een ontwerp of een product dat je hebt gemaakt.

 

Rollen zijn de verschillende samenhangende taken in een functie. Een verkoopmedewerker in een bouwmarkt kan bijvoorbeeld een rol als klantadviseur, magazijnmedewerker en voorraadbeheerder hebben. Vanuit de verschillende rollen kun je duidelijk maken wat je hebt gedaan en wat de resultaten hiervan waren en welke kwaliteiten je inzette. Je kunt ervoor kiezen om dit onderdeel onder te brengen onder het kopje werkervaring (zie verderop).

 

Onderbouw waar je goed in bent. Alleen maar zeggen dat je bijvoorbeeld een goede verkoper bent is niet voldoende.  De STAR methode is een goede manier hiervoor. Met deze methode beschrijf je wat je gedaan hebt en wat de resultaten hiervan zijn. Zie hiervoor het volgende kopje ‘Omschrijven via de STAR methode’.

Vaak is het niet nodig om zowel competenties, vaardigheden, prestaties en rollen als aparte onderdelen te gaan benoemen. Het gaat je CV mogelijk onnodig lang maken. Belangrijk is dat je die zaken selecteert die aansluiten op dat wat in jouw gewenste beroep gevraagd wordt.

 

Zodra je die selectie hebt gemaakt bepaal jij zelf hoe je het op jouw CV in gaat delen. Probeer bij het omschrijven geen standaard zinnen en cliché woorden te gebruiken. Gebruik verder de tips die genoemd zijn voor het standaard CV onder ‘Persoonlijk profiel / over mij’. Verder dien je goed te onderbouwen waar je goed in bent. Alleen maar zeggen dat je bijvoorbeeld een goede verkoper bent is niet voldoende.  De STAR methode is een goede manier hiervoor. Met deze methode beschrijf je wat je gedaan hebt en wat de resultaten hiervan zijn. Kort gezegd is de methode als volgt:

 

S = Situatie – Hoe was de situatie?

 

T = Taak – Wat waren je taken?

 

A = Activiteiten – Wat heb je gedaan?

 

R = Resultaat – Wat was het resultaat?

 

Als je meer wil weten over de STAR methode dan kun je via Internet voldoende informatie vinden.

 

Bij het omschrijven van je vaardigheden, competenties, prestaties en rollen hoef je niet alleen te putten uit je werkervaring. Wat je bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk, verenigingsleven, in je hobby of als als moeder of vader hebt gedaan kan ook input zijn.

In het standaard CV beschrijf je dit onderdeel wat uitgebreider. In het vaardigheden CV hou je het meestal kort. Ook kun je dit onderdeel weglaten, bijvoorbeeld als je nog geen werkervaring hebt of als je werkervaring van lang geleden is.

 

Als je jouw werkervaring vermeld doe dit in omgekeerde chronologische volgorde: de laatste baan die je deed benoem je als eerste.

Vermeld de opleidingen, cursussen en trainingen die je gevolgd hebt. Ook weer in omgekeerde chronologische volgorde. Benoem bij voorkeur alleen die cursussen en trainingen die relevant zijn voor je gewenste beroep. Gebruik verder de tips die genoemd zijn voor het standaard CV onder ‘opleidingen en cursussen’.

In het vaardigheden CV vertel jij vooral waar jij sterk in bent. Valkuilen hierbij kunnen zijn dat je óf te bescheiden bent dat je gaat overdrijven waardoor je minder geloofwaardig bent. Gebruik gerust bijvoeglijke naamwoorden zoals goed, prima, uitstekend, professioneel, klantvriendelijk. Maar pas op met superlatieven zoals ‘helemaal fantastisch’ of ‘absoluut geweldig’. Mocht je toch zo’n term gebruiken, zorg er dan voor dat je het kunt onderbouwen met een voorbeeld.