Bombardon Consultancy

Bombardon Consultancy adviseert en begeleidt mensen en organisaties naar meer, betere en duurzame resultaten. Door het ontwikkelen van ondernemerskracht naar meer zelfsturing, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en inzetbaarheid. Dat doen wij vooral door ondernemende mensen, bedrijven en instellingen in de Brainportregio Helmond – Peelland met elkaar te verbinden. We bouwen waardevolle bruggen waarmee we bijdragen aan de economische groei en bloei van de gemeenschap. Vanuit de overtuiging dat alleen innovatieve samenwerking en goedbetaalde werkgelegenheid lokale gemeenschappen duurzaam vitaal kan maken. Voor meer informatie kijk op: https://bombardonconsultancy.nl/